Licznik

Ośrodek Edukacji Leśnej "Cyraneczka" odwiedziło już
 
21 647 osób!
 
Dołacz do nich i przeżyj wspaniałą przygodę na łonie natury.

Zgłoszenia

Mapka

 

Nasz cel

Celem Ośrodka Edukacji Leśnej "Cyraneczka" jest popularyzacja nauk przyrodniczo-leśnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Pragniemy wszystkich gości zarazić wielką miłością do przyrody oraz zachęcić do dbania o jej kondycję.

 

Wizyta w Ośrodku Edukacji Leśnej „Cyraneczka” umożliwi bezpośrednie zetkniecie się ze środowiskiem życia ptactwa wodno-błotnego. Wybudowane z myślą o miłośnikach ptaków wieże widokowe, kładki i specjalne czatownie pozwalają na bardzo bliski kontakt z przyrodą, a tablice ustawione na trasie ścieżki edukacyjnej „Las i Woda” dostarczają ciekawych informacji m.in. o gniazdujących nieopodal ptakach. Zajęcia terenowe w OEL „Cyraneczka” wpływają na kształtowanie zmysłu obserwacji, na wyobraźnię, rozwój twórczego myślenia, a także uczą praktycznych umiejętności, np. dokonywania pomiarów, posługiwania się przewodnikami, orientacji w terenie, rozpoznawania zwierząt, posługiwania się kluczami do oznaczania roślin. Pokazujemy uczestnikom zajęć edukacyjnych, że samodzielnie mogą  poznawać prawa rządzące przyrodą, potęgujące ich motywację uczenia się i sprzyjające kształtowaniu zaangażowanej postawy wobec ochrony środowiska przyrodniczego.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, a w późniejszym czasie również do wizyty w OEL "Cyraneczka" w godzinach od 7.30 do 15.30.

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW